12/12/11

Να σιγά-σιγά που έρχεται...

http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9554:war-in-europe-sees-the-us-pentagon

                      Πόλεμο στην Ευρώπη, διαβλέπει το Αμερικανικό Πεντάγωνο

20/11/11

Κ.Γ. Καρυωτάκης Εἰς Ἀνδρέαν Κάλβον


Κ.Γ. Καρυωτάκης

Εἰς Ἀνδρέαν Κάλβον

Ἀπὸ Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα. Φιλολογικὴ Ἐπιμέλεια Γ.Π. Σαββίδη. Ἔκδ. ΕΡΜΗΣ, Ἀθήνα 2004.


Ὦ μεγάλε Ζακύνθιε,
τῶν ᾠδῶν σου τὰ μέτρα,
ὑψηλά, σοβαρά,
τοὺς ἀγῶνες ἐκάλυπτον
ἐκτεταμένους.

Τῆς δουλείας τὰ βάρβαρα
σκοτάδια κατεξέσχισεν,
ὅταν ἐγράφη πύρινος,
ἡ ἀστραπὴ τῶν ὅπλων
(καὶ ἡ ἀρετή σου).

Ὡς ἥλιος, ἀναβὰν
τὸν Ὄλυμπον, ἐστάθη
πάνω εἰς γυμνὰ χωράφια,
εἰς ἀνθισμένα ἐρείπια,
γνώριμον κλέος.

Ἀλλὰ τὸ θεῖον ἔναυσμα
ἡ φωνή σου δὲν εἶναι
τώρα πλέον. Μᾶς ἔρχεται
μακρινὸς καὶ παράταιρος
ἦχος τυμπάνου.

Ὁλόκληρος αἰών,
χείμαρρος, τὴν Ἑλλάδα,
ταραγμένος, ἐσάρωσεν
ἀπὸ τὰ ἰδανικά σου,
τὴν οἰκουμένην.

Κράτει λοιπόν, ὦ γέροντα,
τὴν ἐπιτύμβιον πλάκα.
Τὸ πεπαλαιωμένον σου
τραγούδι κράτει. Φύγε,
παραίτησόν μας.

Ἤ, ἂν προτιμᾶς, ἐξύμνησον,
ἀντὶς γεγυμνωμένων
ξιφῶν, ὅσα μαστίγια
πρὸς θρίαμβον ἐπισείονται
τῶν καφενείων.

Ἵππους δὲν ἐπιβαίνουσι,
ἀμὴ τὴν ἐξουσίαν
καὶ τοῦ λαοῦ τὸν τράχηλον,
ἰδού, μάχονται οἱ ἥρωες
μέσα εἰς τὰ ντάνσιγκ.

Τὶς δάφνες τοῦ Σαγγάριου
ἡ Ἐλευθερία φορέσασα,
γοργὰ ἀπὸ μίαν χεῖρα
σ' ἄλλην περνᾶ καὶ σύρεται,
δούλη στρατῶνος.

Καθώς, ὅταν τὴν εὔκολον
λείαν ἀποκομίσει,
φεύγει, διστάζει, κι ἔπειτα
σὲ μιὰ γραμμὴν ἑλίσσεται
πλῆθος μυρμήγκων,

μεγάλα προπορεύονται
ἔντομα, μέγα φέροντα
βάρος, ἀκολουθοῦσι,
μὲ φορτίο ἐλαφρότερο,
μικρότερα ἄλλα,

καὶ δὲ βλέπουν στὸ πλάγι τους
τὸ παιδάκι ποὺ στέκει
νὰ γελᾶ τὸν ἀγῶνα των,
καὶ δὲ βλέπουν ὅτι ὕψωσε
τώρα τὸ πέλμα —

οὕτω τὴν χώραν νέμεται
ἡ στρατιὰ τῆς ἥττης,
τοῦ λαοῦ τὴν ἀπόφασιν,
ἄτεγκτον, φοβεράν,
περιφρονοῦσα.

Ἀλλὰ τί λέγω; Θρήνησε,
θρήνησε τὴν πατρίδα,
νεκρὰν ὅπου σκυλεύουν
ἀλλοφρονοῦντα τέκνα της,
ὦ Ἀνδρέα Κάλβε.

Μικράν, μικράν, κατάπτυστον
ψυχὴν ἔχουν αἱ μᾶζαι,
ἰδιοτελῆ καρδίαν,
καὶ παρειὰν ἀναίσθητον
εἰς τοὺς κολάφους.

11/9/11

Duck you Sucker - 1971

The Mayfair Set - Episode 1: Who Pays Wins (Part 1/6) [Adam Curtis Docum...

The Mayfair Set - Episode 1: Who Pays Wins (Part 2/6) [Adam Curtis Docum...

The Mayfair Set - Episode 1: Who Pays Wins (Part 3/6) [Adam Curtis Docum...

The Mayfair Set - Episode 1: Who Pays Wins (Part 4/6) [Adam Curtis Docum...

The Mayfair Set - Episode 1: Who Pays Wins (Part 5/6) [Adam Curtis Docum...

The Mayfair Set - Episode 1: Who Pays Wins (Part 6/6) [Adam Curtis Docum...

Στερνή μου γνώση... θα λέγαμε αν είχαμε την εξουσία... τώρα λέμε... ήτανε μηχανή τους, για συρρίκνωση και αυτού του 1/3 , που απολάμβανε από την φτώχια των 2/3. Το ήξεραν και το έλεγε από πρίν και ο Sir James Goldsmith. Ποιός ν' ακούσει... από το 1994...

18/7/11

ΑΚΗ ΠΑΝΟΥ - Πες μου Παππού - ΓΛΥΚΕΡΙΑ

arzentina - χειμερινοί κολυμβητές

“Δευτέρα Οδύσσεια”- Καβάφης“Δευτέρα Οδύσσεια”
Οδύσσεια δευτέρα και μεγάλη,
της πρώτης μείζων ίσως. Aλλά φευ
άνευ Ομήρου, άνευ εξαμέτρων.
Ήτο μικρόν το πατρικόν του δώμα,
ήτο μικρόν το πατρικόν του άστυ,
και όλη του η Ιθάκη ήτο μικρά.
Του Τηλεμάχου η στοργή, η πίστις
της Πηνελόπης, του πατρός το γήρας,
οι παλαιοί του φίλοι, του λαού
του αφοσιωμένου η αγάπη,
η ευτυχής ανάπαυσις του οίκου
εισήλθον ως ακτίνες της χαράς
εις την καρδίαν του θαλασσοπόρου.
Και ως ακτίνες έδυσαν.
Η δίψα
εξύπνησεν εντός του της θαλάσσης.
Εμίσει τον αέρα της ξηράς.
Τον ύπνον του ετάραττον την νύκτα
της Εσπερίας τα φαντάσματα.
Η νοσταλγία τον κατέλαβε
των ταξιδιών, και των πρωινών
αφίξεων εις τους λιμένας όπου,
με τι χαράν, πρώτην φοράν εμβαίνεις.
Του Τηλεμάχου την στοργήν, την πίστιν
της Πηνελόπης, του πατρός το γήρας,
τους παλαιούς του φίλους, του λαού
του αφοσιωμένου την αγάπην,
και την ειρήνην και ανάπαυσιν
του οίκου εβαρύνθη.
Κ’ έφυγεν.
Ότε δε της Ιθάκης αι ακταί
ελιποθύμουν βαθμηδόν εμπρός του
κ’ έπλεε προς δυσμάς πλησίστιος,
προς Ίβηρας, προς Ηρακλείους στήλας,—
μακράν παντός Aχαϊκού πελάγους,—
ησθάνθη ότι έζη πάλιν, ότι
απέβαλλε τα επαχθή δεσμά
γνωστών πραγμάτων και οικιακών.
Και η τυχοδιώκτις του καρδιά
ηυφραίνετο ψυχρώς, κενή αγάπης.
(Κ. Π. Καβάφης)

15/6/11

Κρατικό έλλειμμα...


«…Αντίθετα η ομάδα της αστικής τάξης που κυβερνούσε και νομοθετούσε με τα κοινοβούλια, είχε ΑΜΕΣΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ στη καταχρέωση του κράτους. Το κρατικό έλλειμμα, αυτό ήταν ίσα – ίσα το καθαυτό αντικείμενο της κερδοσκοπίας της και η κύρια πηγή του πλουτισμού της. ΚΑΘΕ χρόνο κι από ένα νέο έλλειμμα. Ύστερα από ΚΑΘΕ τέσσερα – πέντε χρόνια κι από ένα νέο δάνειο. Και ΚΑΘΕ νέο δάνειο πρόσφερε στη χρηματική αριστοκρατία μία καινούργια ευκαιρία να κατακλέβει το κράτος, που κρατιόταν τεχνικά στο χείλος της χρεωκοπίας - και που ήταν υποχρεωμένο να διαπραγματεύεται με τους τραπεζίτες κάτω από τους πιο δυσμενείς όρους. ΚΑΘΕ νέο δάνειο της πρόσφερε μιαν ακόμη ευκαιρία να καταληστεύει με χρηματιστηριακές επιχειρήσεις το κοινό που τοποθετούσε τα κεφάλαια του σε κρατικά ομόλογα και που στα μυστικά τους ήταν μπασμένες η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής», (K. Mαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στην Γαλλία 1848-1850»)

Δημόσιο χρέος.


Κ. ΜΑΡΞ 
«Το σύστημα της δημόσιας πίστης, δηλ. των κρατικών χρεών, που τις αρχές του τις ανακαλύπτουμε κιόλας στο μεσαίωνα στη Γένουα και στη Βενετία, διαδόθηκε σ’ όλη την Ευρώπη στη διάρκεια της περιόδου της μανιφακτούρας (: οικογενειακές βιοτεχνικές συντεχνίες. Προστάδιο του καπιταλισμού). Το αποικιακό σύστημα με το θαλάσσιο εμπόριό του και με τους εμπορικούς του πολέμους τού χρησίμευσε σαν θερμοκήπιο. Έτσι στέριωσε πρώτα στην Ολλανδία, (: New York = Νέο Amsterdam). Το δημόσιο χρέος, δηλ. το ξεπούλημα του κράτους -αδιάφορο αν είναι απολυταρχικό, συνταγματικό ή δημοκρατικό κράτος- βάζει τη σφραγίδα του στην κεφαλαιοκρατική (: καπιταλιστική) εποχή. Το μοναδικό κομμάτι του λεγόμενου εθνικού πλούτου, που στους σύγχρονους λαούς ανήκει πραγματικά στο σύνολο του λαού, είναι το δημόσιο χρέος τους. Γιαυτό είναι πέρα για πέρα συνεπής η σύγχρονη θεωρία που λέει πως ένας λαός γίνεται τόσο πιο πλούσιος, όσο πιο βαθιά βουτιέται στα χρέη.
Το δημόσιο χρέος γίνεται το credo [πιστεύω] του κεφαλαίου. Και από τη στιγμή που εμφανίζεται η χρέωση του δημοσίου, τη θέση του αμαρτήματος ενάντια στο άγιο πνεύμα, για το οποίο δεν υπάρχει άφεση, την παίρνει η καταπάτηση της πίστης απέναντι στο δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέοςγίνεται ένας από τους πιο δραστικούς μοχλούς της πρωταρχικής συσσώρευσης. Σαν με μαγικό ραβδίπροικίζει το μη παραγωγικό χρήμα με παραγωγική δύναμη και το μετατρέπει έτσι σε κεφάλαιο, χωρίς νάναι υποχρεωμένο να εκτεθεί στους κόπους και στους κινδύνους που είναι αχώριστοι από τη βιομηχανική μα ακόμα κι από την τοκογλυφική τοποθέτηση.
Οι πιστωτές του δημοσίου στην πραγματικότητα δεν δίνουν τίποτα, γιατί το ποσό που δανείζουν μετατρέπεται σε κρατικά ευκολομεταβιβάσιμα χρεώγραφα, που στα χέρια τους εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως θα λειτουργούσαν αν ήταν ισόποσο μετρητό χρήμα. Άσχετα όμως και από την τάξη των αργόσχολων εισοδηματιών που δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο και τον αυτοσχέδιο πλούτο των χρηματιστών που παίζουν το ρόλο του μεσίτη ανάμεσα στην κυβέρνηση και το έθνος -καθώς και των φοροενοικιαστών, των εμπόρων, των ιδιωτών εργοστασιαρχών, που μια καλή μερίδα κάθε κρατικού δανείου τούς προσφέρει την υπηρεσία ενός κεφαλαίου πεσμένου από τον ουρανό- το δημόσιο χρέος έχει δημιουργήσει τις μετοχικές εταιρείες, το εμπόριο με συναλλάξιμες αξίες όλων των ειδών, την επικαταλλαγή, με δυο λόγια: το παιχνίδι στο χρηματιστήριο και τη σύγχρονη τραπεζοκρατία», (Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, Τόμος Πρώτος, σ. 779, μτφ, Παναγιώτη Μαυρομάτη, Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1978).
«Επειδή το δημόσιο χρέος στηρίζεται στα κρατικά έσοδα, που οφείλουν να καλύπτουν τις χρονιάτικες τοκοχρεωλυτικές κτλ. πληρωμές, το σύγχρονο φορολογικό σύστημα έγινε αναγκαίο συμπλήρωμα του συστήματος των εθνικών δανείων. Τα δάνεια δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση ν’ αντεπεξέρχεται σε έκτακτα έξοδα, χωρίς να γίνεται αυτό αμέσως αισθητό στον φορολογούμενο, μετά όμως απαιτούν αυξημένους φόρους. Από την άλλη μεριά, η αύξηση των φόρων, που προκλήθηκε με τη συσσώρευση απανωτών δανείων, αναγκάζει την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση καινούργιων έκτακτων εξόδων να καταφεύγει διαρκώς σε καινούργια δάνεια. Έτσι, το σύγχρονο φορολογικό σύστημα, που άξονάς του είναι οι φόροι στα πιο αναγκαία μέσα συντήρησης (επομένως και το ακρίβαιμά τους), κρύβει μέσα του το σπέρμα τηςαυτόματης προοδευτικής αύξησης», (Καρλ Μαρξ Το Κεφάλαιο, Τόμος Πρώτος, σ. 780-781, μτφ, Παναγιώτη Μαυρομάτη, Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1978).

23/1/11

Η λύση στην Κρίση... Τα προβλήματα τα οικονομικά, λύνονται... επί τέλους.

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ?... 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΡΗΚΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ....
"ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΝΑ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ,
ΣΤΟ ΕΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ.
Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΠΟΥ
ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ.
ΟΣΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΑΛΛΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ.
ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙΣ ΑΣΧΗΜΑ, ΕΧΕΙΣ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ
ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ. (www.arisnikeas.com)ΤΑ ΤΑΔ ΤΑ ΚΛΕΙΣΑΤΕ, ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΝΕΤΕ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΙΣ ΠΕΤΣΟΚΟΒΕΤΕ, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ !! ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ? ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ? ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ? ΣΕ ΤΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ? 
ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ. 
Νίκος Σεβαστός - Πατέρας μαθητή-αθλητή (Θα επανέλθω όταν ηρεμίσω).Καί με τα γκάλοπ των 500.000 ευρώ της Αννούλας... θα λυθούν και τα εκπαιδευτικά-μαθησιακά προβλήματα.
Ω χώρα των γουρουνιών κυβερνητών... πότε θα καείς? ξυπνάνε τα πρόβατα άραγε?

9/1/11

Αξίζει να δεί κανείς και τα 12 βιντεάκια... Εντυπωσιακό αν υπάρχει υπομονή!!! Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 1

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 2

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 3

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 4

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 5

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 6

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 7

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 8

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 9

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 10

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 11

http://www.youtube.com/watch?v=M163VS2LmJ8&NR=1

Zeitgeist The Movie - Final Edition [Greek Subtitles] Part 12

Παγκόσμια Πρεμιέρα: Zeitgeist: Moving Forward